Gạch Taicera 80x40 cao cấp lát nền, ốp tường đẹp

Gạch Taicera 40x80
 
532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên