Gạch Taicera 800x400

532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên

Gạch Taicera 40x80

Gạch Taicera 40x80

Gạch Taicera 400x800 dòng sản phẩm độc đáo sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như lát sàn, ốp tường, làm gạch trang chí. Sản phẩm chính hãng được Hải Linh phân phối đọc quyền với chất lượng và giá thành tốt nhất