Gạch ốp lát TKG 600x200,Gạch lát nền TKG 60x20

532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên