ngành công nghiệp gốm sứ taicera

Trang chủ » Tin tức » taicera

ngành công nghiệp gốm sứ taicera

CTCP Công nghiệp Gốm Sứ báo giá gạch taicera  Taicera (mã chứng khoán TCR) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 họp ngày 24/4 vừa qua.

Gốm Sứ Taicera là một trong số ít doanh nghiệp FDI niêm yết trên sàn. Năm 2014, công ty đạt doanh thu a pair of.305 tỷ đồng nhưng LNST chưa đến a pair of tỷ. Con số lợi nhuận thấp này chưa thể bù cho khoản lỗ gần fifty eight tỷ năm 2013. Và, tính đến cuối năm 2014, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế chưa phân phối eight,9 tỷ đồng. Do chưa bù đắp hết các khoản lỗ lũy kế, năm 2014 công ty không những không chi trả cổ tức cho cổ đông mà còn không trích lập các quỹ và không chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS.

Kế hoạch SXKD năm 2015 của nhóm ngành gach taicera xây dựng

Hiện tại, Taicera đang tích cực ổn định tình hình kinh doanh trong nước và các đối tác truyền thống thuộc thị trường Châu Á, Úc, Trung và Nam Mỹ, Châu Âu. Một mặt khác đang tìm kiếm khai thác các đối tác ở thị trường mới như Mỹ và Châu letter of the alphabet.

Đối với thị trường trong nước và các thị trường truyền thống, công ty đang hợp tác, xây dựng và phát triển dòng sản phẩm gạch cao cấp với thương hiệu TKG (hợp tác với thương hiệu Keraben của tây Ban Nha).

Tình hình kinh doanh quý 1/2015

Mới đây, TCR cũng đã công bố BCTC quý 1/2015 của công ty mẹ với mức doanh thu thuần 451 tỷ đồng, tăng V-day thus với cùng kỳ. Tuy thế, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh (20%) nên lợi nhuận gộp đạt fifty seven tỷ, giảm thirteen thus với cùng kỳ.Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gần four tỷ nhưng chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý kế hoạch năm 2015 doanh nghiệp đội lên gần seventeen tỷ thus với cùng kỳ năm 2014 nên công ty báo lỗ twenty four tỷ từ hoạt động kinh doanh. Trừ các khoản thu nhập khác và lợi nhuận khác, cuối quý 1/2015, công ty mẹ Taicera còn báo lỗ twenty one,5 tỷ đồng.

Từ khóa: phát triển, mạnh mẽ
Bài viết liên quan
xây dựng và phát triển dự án sẽ mang lại gạch ốp

xây dựng và phát triển dự án sẽ mang lại gạch ốp

xây dựng và phát triển dự án sẽ mang lại trong Đà Nẵng

 
banner trai
banner phai