Gạch ốp tường Taicera 20×7,15x15

532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên

Gạch Taicera 20×7,15x15

Gạch Taicera 20×7,15x15