Gạch Taicera 600x200, gạch taicera 60x20

532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên

Gạch Taicera 60x20

Gạch Taicera 60x20

Gạch Taicera 600x200, gạch taciera 60x20 gạch ốp lát sử dụng nhiều làm gạch ốp chân tường và trang trí. Sản phẩm chính hãng được Hải Linh phân khối độc quyền với giá tốt nhất trên thị trường hiện nay